Arvioinnin periaatteet

Saatesanat

Oppimista arvioidaan uudistuneen perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 mukaisin periaattein. Arviointi ohjaa ja kannustaa opiskelua sekä evästää lapsia ja nuoria tulevaisuutta varten.

Tässä arvioinnin oppaassa tuodaan esille arvioinnin keskeisimmät asiat. Oppaaseen on koottu koulujen käyttöön arviointivälineitä ja tukimateriaalia. Tämä opas palvelee koulumme henkilökuntaa, lahtelaisia huoltajia ja kaikkia koulusta ja oppimisen arvioinnista kiinnostuneita.

Arvioinnin opas on valmistunut yhteistyössä lahtelaisten peruskoulun opettajien ja rehtoreiden kanssa. Oppaan tuotoksen koonnista on vastannut opetushenkilöstöstä koostuva arvioinnin työryhmä.

Lukemisen ja oppimisen iloa!

Yhteistyöterveisin
Johanna Saastamoinen
opetuksen palvelupäällikkö
Lahden perusopetuspalvelut

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.