Saatesanat, arvioinnin tehtävät perusopetuksessa

Takaisin julkaisuihin

Arvioinnin periaatteet

Saatesanat

Arvioinnin tehtävä perusopetuksessa

Arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua sekä kehittää oppilaiden itsearvioinnin taitoja. Arvioinnilla kerrotaan, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineille asetetut tavoitteet. Koulutyö evästää lapsia ja nuoria tulevaisuutta varten.

Tässä arvioinnin oppaassa tuodaan esille oppilaan arvioinnin keskeisimmät asiat. Näitä ovat mm. oppimiseen, osaamiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen liittyvä arviointi. Oppaaseen on koottu koulujen käyttöön arviointivälineitä ja tukimateriaalia. Tämä opas palvelee koulumme henkilökuntaa, lahtelaisia huoltajia ja kaikkia koulusta ja oppimisen arvioinnista kiinnostuneita.

Arvioinnin opas on valmistunut yhteistyössä lahtelaisten peruskoulujen opettajien ja rehtoreiden kanssa. Oppaan tuotoksen koonnista on vastannut opetushenkilöstöstä koostuva arvioinnin työryhmä.

Lukemisen ja oppimisen iloa!

Yhteistyöterveisin
Johanna Saastamoinen
opetuksen palvelupäällikkö
Lahden kaupunki

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.