Valinnaisten aineiden arviointi

Takaisin julkaisuihin

Valinnaisten aineiden arviointi

Valinnaiset aineet sekä taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit ovat lähtökohtaisesti kaksi eri asiaa. Jokainen tarjottava valinnainen aine muodostaa oman oppimääränsä, joka suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan itsenäisenä kokonaisuutena.

Valinnaisaine


Alakoulu 1–6 luokka:
Valinnainen aine arvioidaan hyväksymismerkinnällä (hyväksytty/hylätty). Arviointi perustuu valinnaisen aineen tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteiden onnistunut saavuttaminen opinnoissa voi vaikuttaa korottavasti aineen yhteisen oppimäärän arviointiin.

Yläkoulu 7–9 luokka, taito- ja taideaineiden arviointi:
Valinnainen taide- ja taitoaine arvioidaan osana aineen kaikille yhteisen oppimäärän arviointia. Oppiaineen päättöarvosana muodostuu opetussuunnitelman perusteiden mukaisten ainekohtaisten arviointikriteerien pohjalta.

Yläkoulu 7–9 luokka, valinnaisaineiden arviointi (2vvh):
Valinnainen aine arvioidaan omalla arvosanalla. Arviointi perustuu valinnaiseen aineen tavoitteiden saavuttamiseen. Valinnainen aine voi olla myös taito- ja taideaine, jolloin se arvioidaan omalla erillisellä arvosanalla.

Yläkoulu 7–9 luokka, valinnaisaineiden arviointi (1vvh):
Valinnainen aine arvioidaan hyväksymismerkinnällä (hyväksytty/hylätty). Arviointi perustuu valinnaisen aineen tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteiden onnistunut saavuttaminen opinnoissa voi vaikuttaa korottavasti aineen yhteisen oppimäärän arviointiin.

Tutustu aiheeseen syvemmin:

Lahden perusopetuksen valinnaisaineet

Opetushallitus: OPS 2016 arvioinnin tukimateriaali

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.