www.lahti.fi

Erityissuunnitelmat

Takaisin raportteihin

 

Erityissuunnitelmat voivat olla tarpeen

ErityissuunnitelmatRakennusvalvontaviranomainen voi määrätä laadittavaksi rakennushankkeen laadun tai laajuuden vuoksi tarpeellisia erityissuunnitelmia. Yleisimpiä erityissuunnitelmia ovat rakenne-, vesi- ja viemärisuunnitelmat.

Viranomainen voi määrätä laatimisesta rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana. Tapauskohtaisesti voidaan edellyttää myös muita erityissuunnitelmia, joita ovat esimerkiksi hulevesi- tai palokatkosuunnitelmat.

Suunnitelmat tulee laatia Ympäristöministeriön asetuksen ja ohjeen mukaisesti. Suunnitelmat voi liittää sähköiseen asiointiin liitetiedostona tai vaihtoehtoisesti toimittaa PDF-tiedostona rakennusvalvonnan ohjeen mukaisesti nimettynä.

Suunnitelma pitää toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kuin ryhdytään suunnitelmaa koskevaan työvaiheeseen.

Erityissuunnitelmat

Palokatkosuunnitelma

Pientalon ilmanvaihto

Poistumisreitit

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.