www.lahti.fi

Jatkuva valvonta

Takaisin raportteihin

Rakennettua ympäristöä valvotaan

Rakennettua ympäristöä valvotaanRakennetun ympäristön valvonta on rakennusten kunnon ja ulkonäön sekä pihamaiden siisteyden valvontaa. Valvontaa tehdään yleisen edun näkökulmasta.

Myös luvaton rakentaminen, rakennusten purkaminen, aitojen pystyttäminen, mainosten asettaminen, maantäyttö, maankaivuu, louhinta, puiden kaato sekä naapureille aiheutettu vesihaitta kuuluvat valvonnan piiriin.

Kaikista jatkuvan valvonnan asioista voi tehdä rakennusvalvonnalle kirjallisen toimenpidepyynnön jossa on ilmoitettava, mitkä asiat loukkaavat pyynnön tekijän etua tai oikeutta tai ovat muuten maankäyttö- ja rakennuslain vastaisia. Rakennusvalvontaan toimitetut asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia.

Kasvillisuuteen ja sen hoitoon liittyvät asiat eivät kuulu rakennusvalvonnalle, sillä niitä sääntelee naapuruussuhdelaki. Roskaamiseen ja jäteasioihin liittyvät asiat taas kuuluvat ympäristöpalveluille. Meluaminen ja muuten häiritsevä käyttäytyminen on poliisin valvontaan kuuluva asia.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.