Myös purkamiseen lupa!

Rakennuksen purkaminen edellyttää aina joko purkamisilmoitusta tai purkamislupaa rakennuksen koosta riippuen. Kun uusi rakennetaan vanhan tilalle, purkamisen voi esittää uudisrakennuksen rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia hakijaa toimittamaan asiantuntijan tekemän selvityksen rakennuksen historiallisesta ja rakennustaiteellisesta arvosta sekä kuntotutkimuksen, josta selviää rakennuksen rakenteellinen kunto.

Purkamislupa ja purkamisilmoitus on aina tehtävä kirjallisesti. Hakemuksen voi tehdä sähköisen asioinnin kautta. 

Rakennuksen purkaminen ja purkujätteiden käsittely