www.lahti.fi

Poikkeaminen erityisistä syistä

Poikkeaminen erityisistä syistäUsein rakennuslupaa ei voi myöntää suoraan, vaan hanke vaatii poikkeamispäätöksen ennen rakennusluvan myöntämistä. Poikkeamisen tulisi johtaa parempaan lopputulokseen kuin säännösten mukaisella rakentamisella.

Poikkeamispäätöksen tekijä voi olla Hämeen ELY-keskus tai maankäyttö- tai rakennusvalvonta tapauksesta riippuen. Kärkölässä kunnan toimivallassa olevat poikkeamispäätökset tekee Kärkölän ympäristölautakunta.

Poikkeamisvaltaa koskeva säännös mahdollistaa poikkeamisen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai rajoituksista, jotka voivat perustua lakiin, asetukseen, kaavaan, rakennusjärjestykseen tai muihin päätöksiin tai määräyksiin.

Maankäyttö- ja rakennuslain perusteella annettu poikkeamismahdollisuus ei ulotu esim. pelastuslakiin tai menettelytapasäännöksiin.

Jos poikkeaminen on vähäinen (MRL 175 §), siitä voidaan päättää rakennusluvan yhteydessä.

Edellytykset ja perustelut

Poikkeaminen edellyttää erityisiä syitä. Erityisen syyn tulee olla tontin tai alueen käyttöön liittyvä syy, ei hakijan henkilökohtainen syy, esimerkiksi rakentamisen kustannukset. Poikkeamisen on pääsääntöisesti johdettava parempaan tulokseen kaupunkikuvan, ympäristön, turvallisuuden, palvelutason, rakennuksen käytön, suojelutavoitteiden tai liikenneolojen kannalta kuin mihin päästäisiin säännösten mukaisella rakentamisella.

Neuvonta

Asiamiehenä tulee olla hankkeen vaativuuteen nähden pätevä henkilö.

Poikkeamispäätöshakemuksista on ehdottomasti neuvoteltava etukäteen rakennusvalvonnassa, jotta hakemusasiakirjoja voidaan tarvittaessa tarkentaa ennen hakemuksen jättämistä.

Rakennushankkeesta tiedottaminen

Poikkeamislupa

Luvan hakeminen

Luvan liitteet

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.