www.lahti.fi

Rakennuslupa ja toimenpidelupa

Takaisin raportteihin

 

Miksi rakentamiseen tarvitaan lupa?

Rakennnuslupa Asianmukaisesti haettu rakennuslupa ja hyvin hoidettu lupakäsittely ovat hyvän rakennussuunnittelun ja rakentamisen perusedellytyksiä. Luvan avulla otetaan huomioon myös kaavoituksen ja ympäristön vaatimukset sekä naapuruston oikeudet.

Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen rakentamiseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat asukkaiden turvallisuuteen tai terveyteen, niihin tulee hakea rakennuslupaa.

Luvanvaraista on rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen. Lupakäsittelyssä punnitaan, miten muutokset vaikuttavat kaavoitukseen ja maankäyttöön sekä miten rakennukselta vaadittavat ominaisuuden muuttuvat.

Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa. Tällaisia ovat muun muassa erilaiset rakennelmat ja laitokset sekä rakennuksen julkisivun muutos. Myös energiakaivot ja keruupiirit tarvitsevat toimenpideluvan. Rakennusjärjestyksessä on vapautettu eräitä toimenpiteitä luvanvaraisuudesta.

Ohjeita lomakkeiden täyttämiseen

Ennakkolausunto lupa-asioissa

Kerrosalan laskeminen

Rakennuskiellot

Rakennuksen suunnittelijat

Kevytrakenteiset rakennelmat

Luvan hakeminen

Luvan liitteet

Lupapiirustukset

Luvan jatkaminen

Ohje kosteudenhallinnasta

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.