www.lahti.fi

Rakennustyönaikainen valvonta

Takaisin raportteihin

 

Katselmukset ovat osa rakentamista

KatselmuksetRakentamisen aikaisia katselmuksia tehdään kaikissa rakennus- tai toimenpideluvan saaneissa kohteissa. Rakennuslupapäätöksessä tai aloituskokouksessa määrätään tarvittavat katselmukset ja tarkastukset.

Katselmuksissa todetaan, onko tiettyyn rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset tehty ja ovatko rakennustyöstä ja sen valvonnasta ja tarkastamisesta vastuulliset huolehtineet heille kuuluvista tehtävistä.

Katselmuksessa on oltava läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja sekä vastaava työnjohtaja. Käytettävissä on oltava katselmusvaiheeseen liittyvät viranomaisen käsittelemät suunnitelmat ja ajan tasalla oleva tarkastusasiakirja.

Vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset kyseisen katselmuksen suorittajalta. Katselmukset pyydetään riittävän ajoissa jotta katselmus voidaan suorittaa asianmukaisessa työvaiheessa. Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ilman loppukatselmusta tai osittaista loppukatselmusta.

Työnjohtajat

Rakennuksen paikka- ja sijaintikatselmus

Aloituskokous

Työmaajärjestelyt

Rakennustyön aikaiset katselmukset

Tarkastusasiakirjat

Loppukatselmus

Rakennustuotteiden kelpoisuus

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.