www.lahti.fi

 

Suunnitelmat rakentamisen työkaluja

RakennussuunnitelmatHyvän rakentamisen työkaluja ovat suunnittelu ja rakennuspiirustukset. Suunniteluun kannattaa panostaa aikaa ja ammattitaitoa, koska sillä on ratkaiseva merkitys lopputulokseen. Suunnittelutyön kokonaisuudesta ja erityissuunnitelmien yhteensopivuudesta vastaa rakennuksen pääsuunnittelija.

Pääpiirustuksia ovat asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Pääpiirustukset tulee toimittaa lupaa haettaessa aina paperisena, vaikka itse hakemus olisi laitettu vireille sähköisen asioinnin kautta.

Piirustusten on oltava merkinnöiltään ja esitystavaltaan riittävän laadukkaat. Ympäristöministeriön asetuksessa ja ohjeessa määrätään, että piirustusten tulee olla esitystavaltaan selkeät ja noudattaa yleisesti käytössä olevaan hyvää piirustustapaa. Niissä säädetään kuinka piirustukset tulee laatia.
Suunnitelmien laatiminen kannattaa jättää rakennusalan suunnittelijalle. Ammattilaisella piirustusten vaatimukset ovat tiedossa ja suunnitelmien laatiminen käy rutiinilla.

Pientalohankkeen suunnittelu

Tontin muotoilu

Esteetön rakennus

Äänitaso

Pientalon jätekatos

Jätekatoksen ja -aitauksen rakentaminen

Aidan rakentaminen

Autosuojien paloturvallisuus

Huoneistosaunan rakentaminen

Parvekelasitus

Ullakkorakentaminen

Ravintolaohjeet

Liike-, teollisuus- ja varastorakennukset

Sähköasennukset uloskäytävissä

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.