www.lahti.fi

Toteutus ja seuranta

Takaisin raportteihin

Strategian toteutus ja seuranta

Strategian toteuttaminen

toimistoStrategian toteuttaminen varmistetaan talousarvioprosessissa, joka kuvataan talousarvion laadintaohjeessa. Strategian toteuttaminen ja sen toteutumisen mittaaminen määritellään talousarviossa ja -suunnitelmassa, jonka valtuusto hyväksyy lautakuntien, jaostojen ja kaupunginhallituksen valmistelun pohjalta.

Strategian toteuttamisen operatiivista johtamista tukevat viisi muutosohjelmaa

Toimintalupaukset

A: osallisuus

B: hyvinvointi

C: elinvoima- ja ympäristö

D: johtaminen

E: uudistuminen.

Muutosohjelmat ovat organisaation poikkileikkaavia ja kaupunkitasoisia.

Strategian seuranta

Strategian vision ja yhdistymissopimuksen tavoitteiden toteutumista seurataan strategisilla mittareilla. Strategiset mittarit kertovat kehityksen suunnasta. Mittareilla ei voida suoraan mitata organisaation tuloksellisuutta, sillä mittareiden toteutumiseen vaikuttavat myös kaupunkikonsernin ulkopuoliset tekijät. Strategisten mittareiden toteutumisesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Strategian toimintalupausten toteutumisen seuranta ja raportointi toteutuu talousarvioraportoinnin yhteydessä, jonka kautta on mahdollista arvioida myös organisaation tuloksellisuutta.

Strategia päivitetään seuraavan kerran vuonna 2017 uuden valtuuston aloittaessa.

Strategiset mittarit

Hyvinvointi

 • ikävakioitu sairastavuusindeksi laskee
 • aktiivisesti osallistuvien osuus kasvaa
 • terveyserot kaventuvat
 • koettu onnellisuus kasvaa.

 

Talous ja toiminta

 • investointien tulorahoituksen osuus kasvaa
 • palvelutyytyväisyys lisääntyy.

lenkillä

 

Väestö

 • väestön määrä kasvaa
 • 16-29 vuotiaiden osuus kasvaa
 • nuorisotyöttömyys vähenee
 • työttömyys vähenee
 • jatko-opintopaikkojen houkuttavuus kasvaa.

 

 Työpaikat ja elinkeinot

 • uusien yritysten määrä kasvaa
 • työpaikkojen määrä kasvaa
 • työllisyysaste paranee
 • aluekansantuote kasvaa
 • teollisuus ja yritykset uudistuvat ja kansainvälistyvät.

työpaikat

 

Ympäristö

 • kasvihuonekaasupäästöt laskevat¨
 • joukko- ja kevytliikenteen käyttö kasvaa
 • vesistöjen tila ja pohjaveden laatu paranevat. 

 

ympäristö

 
 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.