www.lahti.fi

Esipuhe

Tässä esitteessä kerrotaan selkokielellä
Lahden kaupungin vammaispoliittisesta ohjelmasta.

Lahden kaupunki on tehnyt vammaispoliittisen ohjelman.
Sen nimi on Lahti, kaupunki kaikille.
Ohjelma koskee vuosia 2017–2020.

Ohjelman tavoitteena on mahdollistaa
vammaisten ihmisten hyvä elämä.
Hyvä elämä määrittyy omien kykyjen,
tarpeiden ja toiveiden mukaan.
Lisäksi tavoitteena on turvata vammaisten ihmisten
omatoimisuus, itsemääräämisoikeus ja valinnanvapaus.

On tärkeää turvata vammaisten henkilöiden
oikeudenmukainen asema.
Huonosti olevia asioita pitää kehittää ja korjata,
jotta vammaisten oikeudet toteutuvat.
Vammaisneuvosto tekee kaupungille aloitteita
ja seuraa vammaisten palveluiden uudistamista.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa
vammaisneuvosto tekee yhteistyötä
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa.
Se järjestää alueen sosiaali- ja terveyspalvelut.

Vammaispoliittisessa ohjelmassa
kerrotaan lähivuosien tavoitteet.
Lisäksi ehdotetaan toimenpiteitä,
joilla voidaan parantaa vammaisten ihmisten asemaa.

Vammaispoliittinen ohjelma on työväline,
jota käytetään suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Vammaisneuvoston tehtävänä on seurata,
miten ohjelma toteutuu.
Lisäksi vammaisneuvosto uusii ohjelman
jokaisen valtuustokauden aikana.
Valtuustokauden pituus on neljä vuotta,
sen jälkeen valitaan uusi kunnanvaltuusto.

Hyvä vammaispolitiikka edellyttää
päättäjien vastuuta toiminnastaan.
Päättäjien täytyy tietää,
miten heidän toimintansa vaikuttaa
vammaisten ihmisten elämään.
Vammaiset ihmiset ovat itse parhaita asiantuntijoita
heitä koskevissa asioissa.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.