www.lahti.fi

Esteetön elinympäristö

Takaisin raportteihin

Esteetön elinympäristö

Esteetön elinympäristö on ehto sille,
että kaikilla on tasavertaisesti mahdollisuus
liikkua ja osallistua yhteiskunnan toimintaan.
Jos esimerkiksi sosiaalitoimistoon ei pääse pyörätuolilla,
pyörätuolia käyttävän on vaikea hoitaa asioitaan.

Aleksanterinkatu

Elinympäristön pitää olla terveellinen,
turvallinen ja viihtyisä,
jotta asukkaat pysyvät terveinä ja voivat hyvin.
Hyvinvointiin voidaan vaikuttaa esimerkiksi
kaavoituksella, ympäristön virikkeillä,
palveluilla ja liikennejärjestelyillä.
Kaupungin, järjestöjen ja yritysten täytyy tehdä
jatkuvaa yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin eteen.

Esteettömät ratkaisut palvelevat erityisesti
vammaisia, vanhuksia ja lapsiperheitä.
Asuntojen pitää olla sellaisia,
että ne sopivat asukkailleen kaikissa elämänvaiheissa.

Esteetön elinympäristö

Tavoitteet

Vammaisten henkilöiden tarpeet otetaan huomioon,
kun suunnitellaan kaupunkirakennetta ja palveluita.

Rakennusten ja elinympäristön pitää olla esteettömiä.
Sen tähden kaupunki pyytää vammaisneuvostolta
lausunnon kaikista tärkeistä kaava- ja rakennushankkeista.
Vammaisten tarpeet pitää ottaa huomioon,
kun suunnitellaan rakennusten valaistusta,
värien käyttöä, värien erottumista ja kontrasteja
sekä tilojen vaikutusta ääniin (akustiikkaa).

Tavoitteena on, että liikkumisesta tehdään
helpompaa seuraavien keinojen avulla:
• Opastetauluissa otetaan huomioon,
että värit erottuvat selvästi.
• Liikuntaesteet poistetaan kaikista julkisista tiloista
ja kaduilta koko kaupungin alueella.
• Lisätään vammaisten henkilöiden
mahdollisuuksia liikkua luonnossa.

ESTEETÖN ELINYMPÄRISTÖ

TOIMENPITEET

TOTEUTTAJA

AIKATAULU

SEURANTA

Kaupunkialueen liikuntaesteet
kartoitetaan.
Esteelliset ja vaikeakulkuiset
kohteet korjataan.

Pyritään vaikuttamaan myös
yksityisen rakentamisen
esteettömyyteen koko maan
tasolla.
Kaupunkiympäristön
palvelualue,
järjestöt


Jatkuva
Vammaisneuvosto,
LINK eli Lahden
järjestökeskus ry


Liikuntaesteet poistetaan
kaikista julkisista rakennuksista.
Kaupunkiympäristön
palvelualue,
Kela eli
Kansaneläkelaitos,
työvoimahallinto
Jatkuva
Vammaisneuvosto
Jalkakäytävät,
inva-pysäköintipaikat,
kevyen liikenteen väylät sekä
bussipysäkit pidetään
paremmassa kunnossa,
etenkin talvella.
Kaupunkiympäristön
palvelualue
Jatkuva

Kaupunkiympäristön
lautakunnat
Kaupunki varaa määrärahat
kiireellisesti poistettavia
liikuntaesteitä varten.
Kaupunkiympäristön
palvelualue

2017–2020


Kaupunkiympäristön
lautakunnat

Pyörätiet erotetaan selvästi
jalkakäytävistä.
Kaupunkiympäristön
palvelualue
Jatkuva

Kaupunkiympäristön
lautakunnat
Kaupunki parantaa
työntekijöidensä ja asukkaiden
vuorovaikutusta.
Konsernipalvelut


Jatkuva


Vammaisneuvosto


 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.