www.lahti.fi

Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika

Takaisin raportteihin

Kulttuuri, liikunta ja
vapaa-aika

Kulttuuri, liikunta ja vapaa-aika

 

Kaikilla kuntalaisilla pitää olla
mahdollisuus harrastaa liikuntaa.
Liikunta virkistää sekä ylläpitää
kehon ja mielen terveyttä.

Vammaisten ihmisten pitää voida osallistua
yleisiin vapaa-ajantoimintoihin.
Niitä ovat esimerkiksi harrastukset
sekä musiikkitapahtumat, urheilutapahtumat
ja kulttuuritapahtumat.

Jos tarve vaatii, vammaisilla henkilöillä
on oikeus erityispalveluihin,
jotka tekevät osallistumisen mahdolliseksi.
Erityispalvelu tarkoittaa esimerkiksi
vain vammaisille tarkoitettuja palveluja.

Ohjattua liikuntaa liikuntarajoitteisille
ja muille erityisryhmille järjestävät

  • Lahden Validia kuntoutuskeskus
  • LINK Lahden järjestökeskus Oy
  • Lahden seurakuntayhtymä
  • eri vammaisjärjestöt
  • Lahden kaupungin liikuntatoimisto.

Tavoitteet

Kaupungin pitää varmistaa, että kaikki voivat käyttää
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajankohteita,
esimerkiksi liikuntatiloja, harrastustiloja ja kirjastoja.
Kaikki uudet rakennukset pitää suunnitella
esteettömiksi ja saavutettaviksi.
Kun vanhoja rakennuksia korjataan,
niistä pitää tehdä esteettömiä.

Kaupungin pitää pitää huolta siitä,
että vammaiset voivat osallistua
kulttuuritapahtumiin eri tavoin.

Vammaisten ihmisten pitää voida käyttää
kaupungin vapaa-ajan kohteita
ja liikuntakohteita monella tavoin.
Heidän pitää päästä itse harrastamaan niihin
sekä myös yleisöksi.
Esimerkiksi uimahalliin pitää päästä
sekä uimaan että katsomaan uintikisoja.

Eri kaupunginosissa pitää olla
esteettömiä lähiliikunta-alueita.
Sellaisia ovat ulkona olevat kuntoilualueet,
liikuntapaikat ja ulkoilureitit.
Niiden pitää sopia eri-ikäisille
sekä eri tavoin vammaisille ihmisille.

Kaupunki lisää vammaisten ihmisten
mahdollisuuksia harrastaa edullista liikuntaa.

Kaupunki kehittää avustajien mahdollisuuksia
päästä ilmaiseksi mukaan tapahtumiin,
esimerkiksi elokuviin tai urheilutapahtumiin.

KULTTUURI, LIIKUNTA JA VAPAA-AIKA

TOIMENPITEET

TOTEUTTAJA

AIKATAULU

SEURANTA

Kehitetään avustajien
mahdollisuuksia päästä ilmaiseksi
mukaan erilaisiin tapahtumiin.
Vammaisneuvosto, järjestöt ja
sivistyspalvelut tekevät asiassa
yhteistyötä.
Vammaisneuvosto,
sivistyspalvelut
Jatkuva

Vammaisneuvosto

Avustajat otetaan paremmin
huomioon kulttuuripalveluissa ja
erityisliikunnassa.
Sivistyspalvelut,
liikunta- ja
kulttuuripalvelut
Jatkuva


Vammaisneuvosto


 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.