www.lahti.fi

Lahden vammaisneuvosto, LINK Lahden järjestökeskus ry sekä vammais- ja potilasjärjestöt

Takaisin raportteihin

Lahden vammaisneuvosto, LINK Lahden järjestökeskus ry sekä vammais- ja potilasjärjestöt

Vammaisjärjestöt, potilasjärjestöt
sekä Lahden seurakuntayhtymä tekevät
tärkeää työtä, joka täydentää sote-palveluja.
Järjestöt pitää ottaa mukaan,
kun suunnitellaan ja toteutetaan
Lahden hyvinvointistrategiaa.

Lahden kaupungin vammaisneuvosto

Lahden vammaisneuvosto on yhteistyöelin,
jossa toimii vammaisia henkilöitä, heidän omaisiaan,
vammaisjärjestöjä ja kaupungin viranomaisia.
Vammaisneuvosto tekee tiivistä yhteistyötä
kaupungin päättäjien kanssa.
Yhteistyö ja paikallistuntemus takaavat,
että vammaisten näkemykset otetaan huomioon
hyvissä ajoin päätöksenteossa.

Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto
pitävät yhteisiä kokouksia joka vuosi.
Lisäksi ne osallistuvat
maakunnallisen vammaisneuvoston toimintaan.

LINK on lyhenne sanoista Lahden järjestökeskus ry.
Yhdistykseen kuuluu 20 vammais- ja potilasjärjestöä.
Ennen LINK käytti nimeä Lahden Invakeskus ry.
LINK tekee yhteistyötä vammaisneuvoston
ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa
vammaisia koskevissa asioissa.

Tavoitteet

Kaupunki hyödyntää vammaisjärjestöjen asiantuntemusta
kaikessa päätöksenteossa, joka koskee vammaisia ihmisiä.
Vammaisjärjestöjä kuullaan, kun asioita valmistellaan,
kun niistä päätetään ja kun niitä toteutetaan.

Lahden vammaispoliittinen ohjelma sisältää
useita konkreettisia toimenpide-ehdotuksia.
Niitä pitää kuitenkin vielä muokata ja käsitellä.
Tämä voi olla vammaisneuvoston
ja eri toimijoiden yhteinen tehtävä.
Vammaisneuvosto myös seuraa
toimenpide-ehdotusten toteutumista.
Lisäksi se tarkistaa joka vuosi,
miten vammaispoliittinen ohjelma toteutuu.

Kaupungin pitää varata tarpeeksi määrärahaa
järjestöjen ja yhdistysten toimintaan.
Niillä on tärkeä merkitys
kaupungin yhteistyökumppanina.
Yhdistykset tuottavat palveluja,
esimerkiksi kulttuuria ja liikuntaa.
Lisäksi ne antavat vertaistukea
ja valmentavat vammaisia ihmisiä
itsenäiseen elämään.

TOIMENPITEET

TOTEUTTAJA

AIKATAULU

SEURANTA

Järjestöjen asintuntemus
otetaan huomioon, 
kun suunnitellaan 
palveluita ja toimintoja. 


Järjestöt, 
vammaisneuvosto, 
vanhusneuvosto, 
LINK, 
hyvinvointiyhtymä, 
Lahden seurakuntayhtymä
Jatkuva

Vammaisneuvosto

Vammaispoliittinen ohjelma
uusitaan valtuustokauden lopussa.


Järjestöt, 
vammaisneuvosto, 
kaupungin
viranomaiset
Valtuustokauden 
lopussa


VammaisneuvostoLINK ylläpitää Neuvokas-sivuja
verkossa
LINK Jatkuva 

Jäjestöt

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.