www.lahti.fi

Poliittinen päätöksenteko

Takaisin raportteihin

Poliittinen päätöksenteko

Suomi jakautuu kuntiin, joilla on itsehallinto.
Kunnat päättävät monista yhteisistä asioista
ja palveluista.

Lahden kaupungintalo

Kunnilla on vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämisestä.
Terveysalan yritykset tarjoavat osan palveluista.
Lahden sosiaali- ja terveyspalvelut (sote-palvelut)
järjestää Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

Vammaisjärjestöjen mukaan
sote-palvelut ovat erilaisia eri kunnissa.
Palvelujen hinta, määrä, sisältö ja laatu vaihtelevat.
Hyvinvointiyhtymän tavoitteena on saada
samanlaiset vammaisten sote-palvelut
koko Päijät-Hämeen alueelle.
Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluu 9 kuntaa,
Lahti mukaan lukien.

Vuonna 2020 Suomessa tehdään maakuntauudistus,
joka vaikuttaa päätöksentekoon.
Vammaisneuvosto seuraa uudistuksen etenemistä.

Vammaisjärjestöjen mielipiteitä täytyy kuulla aina,
kun tehdään vammaisia koskevia suunnitelmia ja päätöksiä.
Vammaisjärjestöjä täytyy myös kuulla,
kun päätösten toteutumista seurataan.
Vammaisneuvosto pitää ottaa mukaan
sote-palvelujen kehittämiseen ja suunnitteluun.

Kun suunnitellaan ja päätetään
hyvinvointiyhtymän ja kaupungin asioita,
mukana on vammaisia ihmisiä
tai heidän asiansa hyvin tuntevia ihmisiä.

Tavoitteet

Vammaiset henkilöt otetaan huomioon
päätöksenteossa hyvissä ajoin.
Vammaisneuvosto, LINK ja vammaisjärjestöt
tekevät asian hyväksi yhteistyötä
kaupungin eri toimijoiden kanssa
(LINK = Lahden järjestökeskus ry).
Kun vammaisten näkemykset
otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa,
kaupunki säästää rahaa.

Kaupunki ja järjestöt edistävät yhdessä
vammaisten osallisuutta, hyvinvointia
ja terveyttä.

POLIITTINEN PÄÄTÖKSENTEKO

TOIMENPITEET

TOTEUTTAJA

AIKATAULU

SEURANTA

Järjestöjen asiantuntemus
otetaan huomioon,
kun suunnitellaan
palveluita ja toimintoja.
Järjestöt, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto,
LINK,
hyvinvointiyhtymä,
Lahden seurakuntayhtymä
Jatkuva
Vammaisneuvosto
Vammaispoliittinen ohjelma uusitaan valtuustokauden lopussa. Järjestöt,
vammaisneuvosto,
kaupungin viranomaiset
Valtuustokauden lopussa

Vammaisneuvosto


LINK ylläpitää Neuvokas-sivuja verkossa. LINK Jatkuva Järjestöt

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.