www.lahti.fi

Sanaselityksiä

Takaisin raportteihin

Sanaselityksiä

Vammainen henkilö
Henkilön toimintakyky on heikentynyt
vamman tai pitkäaikaisen sairauden takia.
Hänellä on vaikeuksia tavallisessa elämässä,
kuten asumisessa, työssäkäynnissä tai liikkumisessa.

Itsemääräämisoikeus
Itsemääräämisoikeus tarkoittaa jokaisen ihmisen
oikeutta päättää itse omista asioistaan.

Valinnanvapaus
Valinnanvapaus tarkoittaa,
että vammainen ihminen saa valita itse.
Toinen ihminen ei saa valita vammaisen puolesta.

Osallisuus
Osallisuus toteutuu, kun ihminen voi tehdä työtä,
harrastaa ja ottaa osaa yhteiskunnan toimintaan
tasa-arvoisesti yhdessä muiden kanssa.

Esteettömyys
Esteettömässä ympäristössä on helppo liikkua.
Esimerkiksi pyörätuolin käyttäjiä varten
rakennusten kynnykset ovat matalia
ja portaissa on luiskat.
Esteettömässä tilassa on esteetön wc
ja kuulovammaisia varten induktiosilmukka.

Saavutettavuus
Hyvä saavutettavuus tarkoittaa,
että esimerkiksi liikkuminen, näkeminen,
kuuleminen ja tiedon hankkiminen
on vaivatonta ja helppoa.

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.