www.lahti.fi

Tavoitteet

Lahden vahvuuksia ovat hyvinvointi, elinympäristö
ja kuntalaisten mahdollisuus vaikuttaa.

Tavoitteet

Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteet

• Asukkaiden peruspalveluista huolehditaan.
Peruspalveluja ovat esimerkiksi
sosiaali- ja terveyspalvelut sekä liikuntapalvelut.
Palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti
ja yhdessä eri toimijoiden kanssa.

• Kuntalaiset osallistuvat päätöksentekoon,
joka koskee heidän elämäänsä ja asuinympäristöään.

• Lahdesta rakennetaan ympäristökaupunki,
joka kehittyy monipuolisesti ja jossa on hyvä asua.

• Lahdesta tehdään esteetön kaupunki
sekä fyysisesti ja henkisesti.
Fyysinen esteettömyys liittyy
rakennettuun ympäristöön ja kuljetuspalveluihin.
Henkinen esteettömyys liittyy ihmisten asenteisiin.
Esteettömyys on mukana kaikessa toiminnassa,
ja se on osa kaupungin strategiaa.
Esteettömyyttä kehitetään yhdessä
eri toimijoiden ja asukkaiden kanssa.
Lahti on esteetön kaupunki vuonna 2025.

• Lisätään tietoa vammaisuudesta.
Edistetään vammaisten mahdollisuuksia
hyvään elämään, joka on oman näköistä.

• Vahvistetaan seudullista yhteistyötä
vammaisia koskevissa asioissa.
Tämä tarkoittaa, että kaupunki, yritykset, järjestöt,
vammaisneuvosto ja sote-palvelujen tuottajat
tekevät enemmän yhteistyötä.
Sote on lyhenne sanoista sosiaali- ja terveyspalvelut.

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.