www.lahti.fi

Tuki ja palvelut

Takaisin raportteihin

Tuki ja palvelut

Vammaisten pitää saada tavallisesti tarvitsemansa
palvelut kaupungin yleisistä palvelupisteistä.
Niitä on kaksi, Lahti-Piste ja Terveyskioski.
Kaupungin pitää tarjota laadukkaita kunnallisia palveluja,
esimerkiksi esteettömiä asuntoja ja liikennepalveluja.
Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä.

Terveyskioski

Kaupungin pitää luoda kaikille mahdollisuus
aktiiviseen elämään ja osallistumiseen.
Vammaisia ihmisiä ei saa jättää ulkopuolelle.
Kaupungin täytyy varmistaa heidän osallisuutensa
tuen ja palvelujen avulla.

Julkiseen liikenteeseen pitää kehittää
esteettömiä kulkuneuvoja, pysäkkejä ja terminaaleja.
Julkinen liikenne tarkoittaa esimerkiksi bussia ja junaa.
Kaikkien täytyy voida käyttää niitä helposti
ja turvallisesti.

Jos henkilö ei pysty käyttämään julkista liikennettä
sairauden tai vamman takia,
kaupungin pitää järjestää hänelle kuljetuspalvelu.
Palveluliikenne HELMI ja NESTORI
täydentävät julkista liikennettä.
HELMI toimii koko Lahden alueella.
Se on tarkoitettu kaikille yli 60-vuotiaille lahtelaisille
sekä kaiken ikäisille kuljetuspalveluasiakkaille.
NESTORI toimii Nastolan alueella.

Tuki ja palvelut

Tavoitteet

Nestorista tehdään esteetön liikuntaväline.

Kun hankitaan uusia busseja,
niissä tulee olla matala lattia.
Matalalattiabusseissa ei ole portaita,
joten ne sopivat hyvin vammaisille,
vanhuksille ja lapsiperheille.
Uusissa pitkän matkan linja-autoissa
pitää myös olla matala lattia.

Liikennevälineiden aikatauluihin pitää merkitä
matalalattiabussien kulkureitit.
Aikataulujen pitää olla helposti ymmärrettäviä
ja kaikkien saatavilla.

TUKI JA PALVELUT

TOIMENPITEET 

TOTEUTTAJA

AIKATAULU

SEURANTA

Edistetään yhdistysten
mahdollisuutta toimia
kaupungin tiloissa.
Palvelualueet,
Tilakeskus

2017–2020


Vammaisneuvosto


Palveluliikennettä ja julkista
liikennettä kehitetään
esteettömäksi.
Kaupunkiympäristö


2017–2020


Vammaisneuvosto


 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.