www.lahti.fi

Työ ja työllistyminen

Takaisin raportteihin

Työ ja työllistyminen

Kaupungin pitää työllistää vammaisia henkilöitä.
Heidän määräänsä työntekijöinä pitää lisätä
uusien aloitteiden avulla.
Työn saantia edistetään laajentamalla
yhteistyötä viranomaisten kanssa sekä
ottamalla käyttöön uusia työllistämisen tukimuotoja.

Vammaisuus ei saa olla työnsaannin este.
Vammaisten henkilöiden työllistymistä vaikeuttavat usein

  • syrjivät asenteet
  • esteellinen ympäristö
  • hankaluus saada apuvälineitä
  • hankaluus saada avustajia.

Vammaisille pitää järjestää mahdollisuus
tehdä töitä eri tavoilla.
Heillä pitää olla mahdollisuus kokopäivätyöhön,
osa-aikaiseen työhön, projektityöhön ja etätyöhön.

Työtoimintaa tulee kehittää kaupungin
eri työkohteisiin ja muillekin työpaikoille.
Työtoiminta tarkoittaa esimerkiksi
työtoimintaa, toimintakeskustoimintaa
ja kehitysvammaisten avotyötä.

Lisäksi pitää olla riittävästi työtoimintaa,
joka valmentaa avoimille työmarkkinoille.
Vammaisten mahdollisuutta tehdä palkkatyötä
pitää lisätä.

Tavoitteet

Vammaisilla on samat mahdollisuudet
työhön, yhdessä olemiseen muiden kanssa
ja yhdessä tekemiseen.

Kaupunki työllistää itse vammaisia henkilöitä.
Lisäksi kaupunki ja vammaisjärjestöt kannustavat
työnantajia työllistämään vammaisia henkilöitä.

Kaupunki edistää myös
vammaisten mahdollisuutta toimia yrittäjänä.

Kaupunki pyrkii työllistämään vammaisia
ja osatyökykyisiä vakituisesti.
Kaupunki varaa osan työllistämismäärärahoista
vammaisten tukityöllistämiseen.
Työnantajille maksetaan tukea
vammaisten henkilöiden palkkaamista varten.
Lisäksi esimerkiksi Kela tai TE-toimisto tarjoaa
työnantajille tietoa apuvälineiden hankinnasta
(TE-toimisto = Työ- ja elinkeinotoimisto).

TYÖ JA TYÖLLISTYMINEN

TOIMENPITEET

TOTEUTTAJA

AIKATAULU

SEURANTA

Kaupunki työllistää vammaisia
henkilöitä.
Konsernihallinto

Jatkuva

Vammaisneuvosto

Kaupunki huomioi vammaisten
henkilöiden tukityöllistämisen
työllistämispalveluissa.
Kaupunginvaltuusto,
konsernihallinto

2017–
jatkuva
Vammaisneuvosto,
työllisyystoimikunta

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.