Varhaiskasvatus ja koulutus

Takaisin julkaisuihin

Varhaiskasvatus ja koulutus

Jokaiselle lapselle ja nuorelle luodaan mahdollisuus
hyvään kasvuun ja kehitykseen omien kykyjensä mukaisesti.
Ketään ei saa jättää ulkopuolelle.
Aikuisopiskelijoiden pitää voida opiskella
yksilöllisen opintosuunnitelman mukaan.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus tarkoittaa päiväkotia,
perhepäivähoitoa ja lastenkerhoja.
Laadukas varhaiskasvatus perustuu
hyville arjen kasvatuksen periaatteille.
Se ei ole vain päivähoitoa,
vaan myös kasvatusta ja opetusta.

Varhaiskasvatuksessa tuetaan kehitystä
ja oppimista lapsen tarpeiden mukaan.
Jos lapsella on kehittymiseen ja oppimiseen
liittyviä pulmia, hän saa yksilöllistä tukea.
Tukimuotoja ovat esimerkiksi ryhmäkoon pienentäminen,
avustajapalvelut ja erityislastentarhanopettajan apu.
Pulmia ehkäistään ennalta esimerkiksi
muokkaamalla ryhmiä ja oppimisympäristöjä
sekä eriyttämällä toimintaa.
Eriyttäminen tarkoittaa, että toimitaan
yksilöllisesti lapsen tarpeiden mukaan.

Kun lapsi saa tukea pulmiinsa hyvissä ajoin,
hän kehittyy, oppii ja voi paremmin.
Samalla voidaan estää ongelmien kasvaminen suuremmiksi.

Lahden kouluissa opetus järjestetään
lasten iän ja tarpeiden mukaisesti.
Opetus edistää osallisuutta, kasvua ja kehitystä.
Jos lapsella on oppimiseen liittyviä pulmia,
hän saa tukea oppimiseen.
Koulu ja vanhemmat arvioivat tuen tarpeen yhdessä.
Oppimisen tuki tarkoittaa esimerkiksi tukiopetusta,
erityisopetusta ja avustajapalveluja.

Monitoimitalo Jalo

Tavoitteet

Oppilaitosten pitää olla esteettömiä,
niin että kaikki voivat opiskella niissä.
Viittomakielisillä henkilöillä on oikeus
opiskella omalla äidinkielellään.
Tämä oikeus täytyy turvata.

Ohjauksen tarve täytyy huomioida kaikissa tilanteissa.
Vammaisen henkilön pitää saada avustajan apua,
jos hän sitä tarvitsee.
Päiväkodissa ja koulussa lapsen pitää saada
tukea tarpeidensa mukaan.
Jos yleinen tuki ei riitä,
lapsi saa tehostettua ja erityistä tukea.

Vammaisia henkilöitä täytyy auttaa löytämään
itselleen sopiva koulutus ja ammatti.
Asiaan täytyy kiinnittää erityistä huomiota
ammatinvalinnanohjauksessa ja työvoimaneuvonnassa.

VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS

TOIMENPITEET

TOTEUTTAJA

AIKATAULU

SEURANTA

Seurataan Lahden
varhaiskasvatussuunnitelman
toteutumista.

Seurataan Lahden esi- ja
perusopetussuunnitelman
toteutumista.
Sivistyksen
palvelualue

Jatkuva


Sivistyslautakunta


Seurataan kasvun ja oppimisen
tukea.
Sivistyksen
palvelualue
Jatkuva

Sivistyslautakunta

Vaikeavammaisen nuoren pitää
saada peruskoulun jälkeen
jatko-opetusta, esimerkiksi
valmentavaa koulutusta.
Sivistyksen
palvelualue


JatkuvaSivistyslautakuntaVarataan tarpeeksi rahaa
erityistä tukea varten.
Oppilaitosten tiloista tehdään
esteettömiä.
Sivistyksen
palvelualue,
koulutuskeskukset,
ammattiopistot
JatkuvaSivistyslautakunta 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.