www.lahti.fi

Viestintä

Kaupungin pitää kertoa asioista niin selkeästi,
että kaikki ymmärtävät.
Tietoa pitää saada monessa muodossa,
kuten selkokielisenä tekstinä tai puheena.
Kaupungin pitää kertoa asioista eri viestintäkanavissa,
esimerkiksi kaupungin verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Sosiaalinen media tarkoittaa esimerkiksi Facebookia
ja Twitteriä.

Porukka

Jotta vammaiset ihmiset voivat osallistua
ja vaikuttaa täysivaltaisesti,
heidän pitää saada tietoa asioista.
Viestinnän pitää olla esteetöntä, avointa
ja tapahtua monissa eri muodoissa.
Kaikkien pitää saada tietoa kaupungin suunnitelmista
sekä palvelujen ja elinolojen kehittämisestä.

Kaupunki noudattaa viestinnässä periaatetta,
että parhaita asiantuntijoita esteettömässä viestinnässä
ovat vammaiset itse.

Lahti-Piste

Tavoitteet

Viestintä tavoittaa kaikki lahtelaiset.
Vammaisilla asukkailla pitää olla
yhdenvertainen mahdollisuus saada tietoa.
Tiedottamisen pitää olla selkokielistä,
avointa ja ymmärrettävää.
Kaupungin verkkosivujen täytyy olla
esteettömät ja helpot käyttää.
Sähköisen viestinnän pitää olla selkeää.
Sähköinen viestintä tarkoittaa
esimerkiksi sähköpostia ja tekstiviestejä.

Tiedon saavutettavuutta lisätään tietotekniikan avulla.
Esimerkiksi verkkosivuilla käytetään tekstin lisäksi
ääntä, kuvaa ja selkeitä värejä.
Tietoa jaetaan enemmän sosiaalisessa mediassa,
ja tiedon jakamisessa lisätään vuorovaikutusta.
Kaupunkilaisilla pitää aina olla mahdollisuus
saada henkilökohtaista neuvontaa.

Kaupunki parantaa asiakaspalvelun saatavuutta.
Kaikille tarkoitettuja palvelupisteitä ovat
esimerkiksi Lahti-Piste ja Terveyskioski.
Lahti-Pisteelle pitää päästä helposti linja-autolla,
hyvä paikka on esimerkiksi torin lähellä.
Myös Terveyskioskin pitää sijaita linja-autopysäkin lähellä.
Palvelupisteissä on tietokoneita,
jotka on tarkoitettu asiakkaiden käyttöön.

VIESTINTÄ

TOIMENPITEET

TOTEUTTAJA

AIKATAULU

SEURANTA

Viestinnässä käytetään selkokieltä ja uutta teknologiaa.
Näin huomioidaan vammaisten henkilöiden tarpeet. 
Konsernipalvelut,
palveluntuottajatJatkuva
Vammaisneuvosto
Asiakaspalvelupisteiden työntekijät saavat koulutusta,
jotta he osaavat ottaa huomioon vammaisten erityistarpeet.
Kaupungin palvelualueet, konsernipalvelut,
henkilöstöpalvelut,
palveluntuottajat
JatkuvaVammaisneuvostoUusissa palveluoppaissa käytetään selkokieltä
ja uutta teknologiaa.
Kaupungin palvelualueet, konsernipalvelut,
henkilöstöpalvelut,
palveluntuottajat
JatkuvaVammaisneuvostoVammaisneuvosto järjestää tiedotustilaisuuden kaupunginvaltuutetuille
ja uusille päättäjille.
Sen aiheena ovat vammaisuus ja Lahden vammaispoliittinen ohjelma.
Vammaisneuvosto
Jatkuva
Vammaisneuvosto
 

 

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.