www.lahti.fi

Toteutusohjelma 2017-2020

Takaisin raportteihin

 

Lahti kasvaa radan varteen

Yleiskaavan toteutusohjelma antaa näkymän lähitulevaisuuteen, seuraavaksi
valtuustokaudeksi, ja tarjoaa työkalupakin tavoitteiden edistämiseksi fyysisessä toimintaympäristössä.

Toteutusohjelmassa on mukana kaikki Lahden alueella voimassa olevat ajantasaiset osayleiskaavat ja sen laadinnassa on otettu huomioon yhdistymissopimus sekä sivistystoimialan ja sosiaali‐ ja terveystoimialan hanke‐esitykset.

Yleiskaavan toteutusohjelma perustuu palveluiden osalta yleiskaavassa muodostettuun yleispiirteiseen visioon tulevaisuuden palveluista.Yleiskaavan toteutusohjelma kertoo yleispiirteisellä tasolla, mitä investointitarpeita kaupungilla on lähitulevaisuudessa. Näkökulma on kaupunkiympäristössä, maanhankinnassa ja tonttitarjonnassa.

Toteutusohjelmasta ja siihen liittyvästä seurantaraportista uudet valtuutetut saavat aineksia strategia‐ ja talousarviotyöskentelyyn vuosille 2017‐2020.

Lahden yleiskaavojen toteutusohjelma 2017-2020

 

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.