www.lahti.fi

Yleiskaavakartta ja suunnitteluohjeet

Takaisin raportteihin

Lahden läntisten osien osayleiskaava Y-202
Yleiskaavaehdotus 2016

Yleiskaavakartta

Yleiskaavakartta
 

Tarkemman kartan saa näkyviin avaamalla kartan uuteen selaimen ikkunaan tai välilehteen.

Yleiskaavakartta merkintöineen ja määräyksineen saa oikeusvaikutukset kaupunginvaltuuston päätöksen tultua lainvoimaiseksi, eli yleiskaava on asemakaavoitusta ja muuta yksityiskohtaisempaa maankäytön ja liikenteen suunnittelua sitova suunnitelma. Alla olevat suunnitteluohjeet ovat ohjeena laadittaessa asemakaavoja ja muita yksityiskohtaisempia suunnitelmia.

Yleiskaava-alueiden nykytilan kuvaukset ja suunnitteluohjeet

Liikenteen pääverkon väyläkuvaukset ja suunnitteluohjeet

 

 

© Lahden kaupunki. Kaikki oikeudet pidätetään.